"Zarządzanie projektami" - studia podyplomowe

Trwa nabór na Edycję PM20 rozpoczynającą się w lutym 2015 r.

Cele:

dostarczenie szerokiej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uporządkowanego oraz skutecznego zarządzania projektami, tj. zapoznanie Słuchaczy z całokształtem problematyki zarządzania projektami w oparciu o metodyczne podejście z wykorzystaniem elementów uniwersalnych metodyk (w tym wg PMBOK®Guide; PRINCE2™, wg IPMA) oraz w oparciu o przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji projektów

Uczestnicy:
Studia przeznaczone są dla osób (specjalistów z różnych branż) pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierownika projektu lub do bycia efektywnym członkiem zespołu realizującego projekt. Dotychczas zaufało nam ponad 640 osób.

 

Program

 • Podstawy metodycznego zarządzania projektem.
 • Zarządzanie zakresem projektu. Proces inicjacji i definiowanie projektu.
 • Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w projekcie.
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu.
 • Komunikacja w zarządzaniu projektami.
 • Zarządzanie zasobami finansowymi w projekcie.
 • Zarządzanie jakością realizacji projektu.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Zagadnienia organizacyjne w realizacji projektów
 • Specyfika realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem z wykorzystaniem MS Project.
 • Zarządzanie dostawami - aspekty prawne.
 • Najlepsze praktyki zarządzania projektami wybranych branż: projektami informatycznymi, projektami budowlano – inwestycyjnymi, projektami kulturalno -eventowymi.
 • Sporządzanie planu realizacji wybranego projektu

Program obejmuje łącznie 180 godziny zajęć dydaktycznych.

 

Korzyści z ukończenia studiów:

 • zrozumienie mechanizmów uporządkowanego, metodycznego zarządzania projektami
 • podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania projektami i tym samym swojej wartość na rynku pracy oraz otwarcie sobie nowych dróg rozwoju kariery zawodowej,
 • nawiązanie kontaktów oraz wymiana poglądów z osobami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami i mającymi podobne problemy,
 • uzyskanie licencjonowanego świadectwa ukończenia studium, wydanego przez Politechnikę Gdańską oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności do zdobycia
 • certyfikatu organizacji zajmujących się certyfikowaniem w zakresie zarządzania projektami,
 • inne... jeszcze nie do końca zdefiniowane, ale na pewno istnieją
   

 

Zajęcia:

 • trwają 2 semestry (jedna edycja od października do czerwca, a druga edycja od lutego do grudnia każdego roku)
 • są realizowane w formie 15 zjazdów, średnio co dwa tygodnie, w piątki w godz. 16.30 - 20.00 oraz soboty w godz. 8.30 - 16.00

 

Warunkami uczestnictwa jest posiadanie:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • zdolności do analitycznego myślenia,
 • silnej motywacji do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym.

 

Nabór:

 

Opłata za uczestnictwo:

 • 2840 zł za semestr (istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach). Opłata wpisowa wynosi 200zł (jest wliczana do opłaty za uczestnictwo, nie ulega zwrotowi w przypadku nie podjęcia studiów)

 

Kontakt:

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, pokój 810 w gmachu Głównym B (wejście od ulicy Traugutta), tel. +48 512 436 138: mwir@zie.pg.gda.pl  

 
 

Kierownik Studiów: 
  
dr hab. inż. Marek Wirkus, prof.nadzw. PG 
 tel./fax: +48 58 347-15-24
 
 e-mail:
 
Marek.Wirkus@zie.pg.gda.pl 

 

http://mmedia.w.bibliotece.pl/c/b/2/cb233eac373c4923ae5dca63b976daa9_d5319dddb20f0b5d41eb4d624a07acad14ba927f-m1http://www.gandalf.com.pl/o/zarzadzanie-projektami-j,pd,335245.jpghttp://www.gandalf.com.pl/o/zarzadzanie-projektami-i-procesami,pd,434272.jpg

Obsługa administracyjna: 
Barbara Szafrańska, gm. Gł. B; p.810

 tel: +48  512 436 138

 e-mail:
 
bsz@zie.pg.gda.pl 

 

Numer konta bankowego

Zgłoszenie na studia 

Studium realizowane jest pod patronatem:


 

International Project Management Association Polska (IPMA Polska)

http:// ipma.pl

 

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk (siedziba ul. Traugutta 79); tel.58-347-18-99; fax 58-347-18-61; www.zie.pg.gda.pl