Adres e-mail: lzieba@zie.pg.gda.pl

                 albo    leszek.zieba@zie.pg.gda.pl

     (proszę o użycie jednego z tych adresów a nie obu na raz)

Gmach "B" pokój 807a (tzn. drzwi między 807 a 808)

 Konsultacje:

semestr zimowy 2014/15   :
   - piątek        10.15-11.45
   - niedziela   12.45-13.30  
W CZASIE ZJAZDÓW

prace związane z zaliczeniem powinny być przesłane do dnia poprzedzającego konsultacje