Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

 

Studia podyplomowe proponują w swojej ofercie edukacyjnej - niezależnie od dziedziny - przedmioty, które służą rozwojowi intelektualnemu, czyli proponują pogłębioną refleksję nad zagadnieniami powszechnie znanymi, pokazują inną perspektywę widzenia tych problemów, przedstawiają różne punkty widzenia, kreują postawę raczej badacza zjawisk niż tylko opisywaczą, kształcą kreatywność uczestników.

Bogata oferta studiów podyplomowych prowadzonych na WZiE pozwala wybrać studia, które w pełni zadowolą i spełnią wszelkie oczekiwania ich uczestników.
Studia podyplomowe proponują w swojej ofercie edukacyjnej - niezależnie od dziedziny - przedmioty, które służą rozwojowi intelektualnemu, czyli proponują pogłębioną refleksję nad zagadnieniami powszechnie znanymi, pokazują inną perspektywę widzenia tych problemów, przedstawiają różne punkty widzenia, kreują postawę raczej badacza zjawisk niż tylko opisywaczą, kształcą kreatywność uczestników.
Autorzy programów studiów pamiętają także o oczekiwaniach kandydatów, czyli o zajęciach mających na celu wykształcenie pewnych nowych umiejętności, narzędzi pozwalających skutecznie poruszać się w nowej dziedzinie, nieomalże recept na sprawne działanie zawodowe.

WZiE oferuje także szereg kursów specjalistycznych skierowanych głównie do przedsiębiorstw. Szczegółowy zakres kursu ustalany jest indywidualnie z klientem pod kątem potrzeb jego firmy. Wydział oferuje także inne usługi jak: szkolenia, doradztwo i badania

Ofertę edukacyjną Wydziału uzupełniają propozycje przygotowane w kooperacji z partnerami zewnętrznymi.

 We współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie została opracowana i jest realizowana Szkoła Giełdowa

 

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk (siedziba ul. Traugutta 79); tel.58-347-18-99; fax 58-347-18-61; www.zie.pg.gda.pl