Rodzaje studiów

 


STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE:
- STACJONARNE – 7 SEMESTRALNE
- NIESTACJONARNE – 8 SEMESTRALNE

 
STUDIA LICENCJACKIE
:
- NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE: STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM 6 semestrów
- NA KIERUNKU EUROPEISTYKA: STACJONARNE I NIESTACJONARNE 6 SEMESTRÓW
- NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA: STACJONARNE I NIESTACJONARNE 6        
- SEMESTRÓW

 STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE - STACJONARNE I NIESTACJONARNE
- NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE: TRZY-,CZTEROSEMESTRALNE
- NA KIERUNKU EUROPEISTYKA: CZTEROSEMESTRALNE
- NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA: CZTEROSEMESTRALNE

 


 

STUDIA DOKTORANCKIE w dyscyplinach Ekonomia i Nauki o Zarządzaniu, stacjonarne i niestacjonarne, czteroletnie

 


 

STUDIA MBA w języku angielskim i polskim w specjalnościach Zarządzanie Startegiczne Projektami i Programami oraz Zarządzanie w Sporcie, niestacjonarne czterosemestralne.

 


 STUDIA PODYPLOMOWE

Ofertę edukacyjną Wydziału Zarządzania i Ekonomii w zakresie odpłatnych form kształcenia uzupełnia około 30 studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia ustawicznego, adresowane zarówno do studentów, jak i absolwentów wyższych uczelni. Studia podyplomowe oferujące uzupełnienie (lub uzyskanie) wiedzy menedżerskiej adresowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, natomiast inne formy kształcenia takie jak np. Szkoła Giełdowa , stanowią propozycję dla studentów II i wyższych lat studiów, oferując zajęcia z zakresu problematyki rynków finansowych. 

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk (siedziba ul. Traugutta 79); tel.58-347-18-99; fax 58-347-18-61; www.zie.pg.gda.pl